Välj en sida

Blicken för möjligheter och viljan att agera.

VÄTTERLEDENS HANDEL & INDUSTRI

BÖRSNOTERADE INNEHAV

VÄTTERLEDENS FASTIGHETER

VINDKRAFT & SKOGSFASTIGHETER

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Vätterledens handel & industri

Vätterledens Handel och Industri AB förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora bolag. Tron på människors driv är central för oss, och därför ger vi största möjliga mandat och ansvar åt ledningen i varje bolag. Som ägare är vår ambition en långsiktig och hållbar utveckling av varje företag där vi aktivt stöttar och kompletterar bolagen i betydande frågor så att de får rätt förutsättningar att utvecklas till nästa nivå. Under ”Läs mer” presenteras ett urval av våra bolag.

Börsnoterat innehav

Vätterledens Invest har ett långsiktigt ägande i ett flertal börsnoterade bolag och har bland annat haft betydande aktieposter i Gunnebo sedan 1994. Annan stor ägarandel innehas i Kopparbergs Bryggerier (sedan 2002), där VIAB kom in som ägare redan före börsintroduktionen. Bolaget har även en aktieportfölj med kortsiktig förvaltning.

Vätterledens fastigheter

Inom Vätterledens Fastigheter bedrivs sedan 2010 koncernens huvudsakliga fastighetsverksamhet. Denna innefattar fastigheter för utställning, industri, kontor, lager och logistik samt bostäder. Fastigheterna är till största delen belägna i Storgöteborg med omnejd och i Jönköpingsregionen. De har en sammanlagd uthyrd yta om 130 000 kvadratmeter.

www.vfast.se

Vindkraft & skogsfastigheter

I Vätterledens Invests vindkraftsbolag Smålandsvind finns idag vindkraftverk med en kapacitet på 6 MW. Detta gör koncernen i princip självförsörjande på el. Inom företagssfären finns cirka 2 400 hektar skogsmark. 

Huvudkontor: Göteborg
VD: Lars-Eric Boreström

smalandsvind@viab.se
www.smalandsvind.se

Övriga verksamheter

Vätterledens Invest är delägare i en rad bolag som bedöms som intressanta och har utvecklingspotential. Bolagen som finns i portföljen idag arbetar i huvudsak med egenutvecklade tekniskt avancerade produkter och lösningar.

Om vätterledens invest

”Har du entreprenörskapet i dig ser du möjligheter överallt, oavsett bransch. Viljan att åstadkomma något har alltid varit vår drivkraft.”

Nils-Olov Jönsson, grundare och ägare.

Vätterledens Invest AB grundades av Nils-Olov Jönsson, som fortfarande idag står som ägare. Sedan starten 1969 har koncernen vuxit stadigt och verksamheten är i ständig förändring. De bolag som VIAB idag äger eller har andelar i finns inom vitt skilda branscher – formsprutad plast, belysning, vindkraft, e-handel och avancerad nanoteknik är bara några exempel. Bolaget blev industrikoncern på allvar 1985 då Traryds Fönster och Steelform förvärvades. Då gick inriktningen mot trä och stål, men verksamhetsområdena skulle snart utökas. Rösträttsmajoriteten i Gnosjöbörsen (senare Gnosjögruppen, som arbetar mot fordons- och teknikindustrin samt med barn-säkerhet i bil) förvärvades. Detta blev senare också inkörsporten till Viabs investeringar i säkerhets-koncernen Gunnebo.

Idag omsätter VIAB totalt cirka 1,7 miljarder kronor.

KONTAKT

Vätterledens invest AB

Box 53205
400 16 Göteboeg

Besöksadress

Lennart Torstenssonsgatan 5

Tel. 031-60 49 50
Fax. 031-13 85 98
info@viab.se

VÄTTERLEDENS INVEST

Nils-Olov Jönsson

Styrelseordförande
Nils-olov.jonsson@viab.se

Mikael Jönsson

Koncernchef
mikael.jonsson@viab.se

Alf Ebenhag

Finansdirektör
alf.ebenhag@viab.se

Lars Svensson

Redovisningschef
lars.svensson@viab.se

Sophie Nilsson

Sekreterare & ekonomi
sophie.nilsson@viab.se

VÄTTERLEDENS HANDEL & INDUSTI

Daniel Petersson

Verkställande direktör
daniel.petersson@viab.se

Henrik Nyberg

Finansdirektör
henrik.nyberg@viab.se

VÄTTERLEDENS FASTIGHETER

Daniel Utbult

Verkställande direktör
daniel.utbult@viab.se

KONTAKT

Vätterledens Invest AB

Box 53205
400 16 Göteboeg

Besöksadress

Lennart Torstenssonsgatan 5

Tel. 031-60 49 50
Fax. 031-13 85 98
info@viab.se

VÄTTERLEDEN INVEST

Nils-Olov Jönsson

Styrelseordförande
nils-olov.jonsson@viab.se

Mikael Jönsson

Koncernchef
mikael.jonsson@viab.se

VÄTTERLEDEN HANDEL & INDUSTRI

Daniel Petersson

Verkställande direktör
daniel.petersson@viab.se

Vätterledens Fastigheter

Daniel Utbult

Verkställande direktör
daniel.utbult@viab.se

Alf Ebenhag

Finansdirektör
alf.ebenhag@viab.se

Lars Svensson

Redovisningschef
lars.svensson@viab.se

Henrik Nyberg

Finansdirektör
henrik.nyberg@viab.se

Sophie Nilsson

Sekreterare & ekonomi
sophie.nilsson@viab.se