VI. Tillsammans.
Till nästa nivå.

Vätterledens Invest är en ägare som präglas av enkelhet, transparens och långsiktighet och som drivs av viljan att skapa sunda företag.

Vätterledens Invest är en del av Vätterleden Holding.

Att ta varje bolag till sin fulla potential

Vätterledens Invest äger, förvaltar och förvärvar sunda företag i Sverige för att långsiktigt driva och utveckla dem till nästa nivå. Vi värnar om enkelhet, transparens och hållbarhet i alla aspekter, och vårt ägande utgår från en tro på att människor växer med ansvar. Därför ges ett stort mandat åt respektive företagsledning att agera och fatta beslut.

Vem ska ta över?

Den frågan ställer sig många företagare. Det är inte alltid lust och intresse går i arv. Då kan det behövas en partner utifrån som kan bidra med kunskap och ny energi.

Våra bolag

Världsledande företag inom motion capture, patent för glasfiberapplicering, resväskor och belysning. 
I koncernen Vätterledens Invest ingår ett tiotal bolag i flera olika branscher.

Markslöjd

Nokalux

Qualisys

Våra case

Vår vision om sunt företagande och de värden det kan skapa går att utläsa i utvecklingen för våra dotterbolag. Tre bra exempel är Markslöjd, Nokalux och Qualisys.