Qualisys

Med Vätterledens Invest som majoritetsägare fick det dynamiska teknikföretaget Qualisys äntligen full utväxling på sina unika innovationer och tekniska spetskompetens inom motion capture.

Etableringsår

2000

Antal anställda

52

Omsättning

235

”En genuin ägare med långsiktigt intresse var mycket viktigt för oss”

2016 blev Vätterledens Invest majoritetsägare i Qualisys AB. Sedan dess har teknikföretaget gjort en fantastisk tillväxtresa. Grundaren Karl-Erik Morander och tidigare vd Fredrik Müller berättar hur ägarförändringen blev en viktig komponent för att få affärsmässig utväxling på bolagets innovationer.

Qualisys från Göteborg är en ledande utvecklare och tillverkare av digitala höghastighetsvideokameror för rörelsemätning inom många områden, till exempel medicinteknik, sportbiomekanik, biomekanisk forskning och underhållning. Specialist-området kallas ”motion capture” och bygger på att med avancerade kameror mäta kroppars rörelse med högsta precision.

Forskning ledde till affärer
Grunden för det som blivit dagens Qualisys startade med idéer från medicinsk teknikforskning på Chalmers Tekniska Högskola. Där hade man i kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset insett att det fanns ett behov av nya verktyg för avancerad bildanalys. Och successivt utvecklades tekniska lösningar som visade sig ha många användnings-områden.

Växande kapitalbehov
Efter några utmanande första år på 90-talet, startade Qualisys 2001 och var då lönsamt från dag ett. Bolaget växte organiskt med egna medel under många år under ledning av vd Fredrik Müller och arbetande styrelseordförande Karl-Erik Morander.
– Efter de första turerna var det viktigt för mig att behålla kontrollen. Då får det ta lite tid. Samtidigt var det en balansgång att klara det växande bolagets kapitalbehov, förklarar Karl-Erik Morander.

2016 hade man blivit 37 anställda och hade en omsättning på 100 miljoner kronor, men själva såg de att potentialen var större.
– Vi beslöt att sälja bolaget och inledde en process för att hitta en ny huvudägare med tillräcklig finansiell styrka för att kunna hantera en fortsatt tillväxt, berättar Karl-Erik Morander.

 

“Med facit i hand kunde vi inte tänka oss en bättre köpare av Qualisys.”

Fredrik Müller, delägare Qualisys

Förhandlingar med flera köpare
Efter att ha utvärderat ett antal olika köpare föll valet på Vätterledens Invest.
– Det som avgjorde var att vi fick en rak och bra kontakt. De var jordnära och lätta att ha med att göra. Vid en försäljningsprocess träffar man många finansbolag och riskkapitalister, men vi kände att en fortsatt tillvaro inom ett familjeägt företag skulle vara bra för Qualisys, säger Karl-Erik.
– Med Vätterledens Invest kändes det bra från början. De har en strategisk och långsiktig inställning till företagande, det var viktigt för oss, säger Fredrik Müller.
Vid försäljningen av bolaget beslöt både Karl-Erik och Fredrik att reinvestera i Qualisys på samma villkor som Vätterledens Invest och har nu en minoritetsandel i bolaget.

Ny struktur krävde anpassning.
För det specialiserade ingenjörsföretaget, där många varit vana att göra på sina egna sätt, var det lite av en utmaning att anpassa sig till den nya ägarens rapporteringsstruktur.
– Qualisys fick etablera nya rutiner vilket först var ovant för organisationen. Men sedan dess har det fungerat friktionsfritt. Vätterleden har ställt upp tydliga mål för ekonomi och försäljning. Samarbetet har präglats av ömsesidig respekt och prestigelöshet och i stor utsträckning varit hands-off. Stort förtroende har visats för vår förståelse av affärsmöjligheterna, säger Fredrik Müller.

Alla bitarna föll på plats
Kombinationen av en sund företagskultur och mycket hög teknik- och innovationsnivå har skapat en bra bas för Qualisys utveckling. Med Vätterledens breda erfarenhet av bolagsstyrning, bra finansiell stabilitet och struktur samt ett nytt marknadsfokuserat ledarskap genom bolagets VD, Ingemar Petterssson föll alla bitarna på plats.

Målet nåddes
Förhoppningen om snabb tillväxt som Fredrik och Karl-Erik hade vid försäljningen av bolaget har infriats. Qualisys är idag är ett mycket lönsamt bolag. 2022 blev omsättningen 230 miljoner kronor med en vinst på 60 miljoner. De är båda kvar som delägare och verksamma i företaget, Karl-Erik som styrelseledamot och Fredrik som senior strateg.
– Vi är mycket nöjda med hur det blev. Med facit i hand kunde vi inte tänka oss en bättre köpare, säger Fredrik Müller.

Läs våra case

Qualisys

Nokalux

Markslöjd