Nokalux

Med fokus på smarta lösningar, hållbarhet, hög effektivitet och kvalitet har belysningsföretaget Nokalux femdubblat sin omsättning sedan Vätterledens Invest tog över som ägare.

Etableringsår

1994

Antal anställda

84

Omsättning

254

Lysande utsikter för hållbara armaturer

Genom ständiga förbättringar, en långsiktig målmedveten satsning på lokal produktion och ett starkt fokus på professionella kunder har Nokalux från Töcksfors gjort en rejäl tillväxtresa de senaste åren. Och den ser inte ut att avstanna.

Med en produktionshastighet på 1500 armaturer om dagen går det undan på Nokalux fabrik i Töcksfors i Västra Värmland. Här utvecklas och produceras belysningsarmaturer för den professionella marknaden i Norden. Vd Magnus Jonsson kom till Nokalux 2009 och rollen som försäljningschef. Två år senare blev han vd för Nokalux.

Omställning gav tillväxt
Under hans tid har bolaget gjort en tillväxtresa från en omsättning 2009 på knappt 60 miljoner till dagens 300 miljoner kronor. Lika stor är den förändring som skett i företagets verksamhet.
– När jag kom in i bolaget var en stor del av vårt sortiment tillverkat i Kina, men vi bestämde att vi skulle ta hem produktionen och tillverka allt själva, berättar Magnus Jonsson.

Regionala inköp, lokal tillverkning
Idag tillverkas allt i den egna anläggningen Töcksfors. Om så behövs ibland i samarbete med lokala partners. Dioder, don och andra delar köps i Europa.
– Målsättningen är att köpa allt så nära vår fabrik som möjligt. Dels får vi bättre kontroll på kvalitet och leveranser, dels kan vi minska våra transporter och minska vårt koldioxidavtryck.

Klassiska lysrör som innehåller kvicksilver förbjöds av EU under 2023. Detta öppnar än större möjligheter för Nokalux vars armaturer uteslutande baseras på energibesparande LED-teknik.

 

“Det är genom att mäta som man hittar de små sakerna som går att förbättra. Det tycker jag är roligt.”

Magnus Jonsson, vd Nokalux

Fördubblad produktivitet
Genom kontinuerligt förbättringsarbete utifrån Lean-principer har man kunnat effektivisera produktionen så att det idag tillverkas många fler armaturer på samma produktionsyta som förr, samtidigt som bolaget fördubblat produktionsytan.
– Parallellt har vi minskat vår energiförbrukning med 70–80 procent och lyckats ta bort behovet av förpackningar på våra armaturer. Hållbarhetsmässigt har vi ett starkt erbjudande idag, berättar han.

En ägare med tålamod
I Vätterledens Invest som ägare har han genom åren hittat ett värdefullt bollplank.
– Vi har fått ett tajtare samarbete under årens lopp, och det har varit en styrka för oss att få deras perspektiv, berättar Magnus.
Det han särskilt vill lyfta fram med Vätterledens Invest som ägare är långsiktigheten. – Vätterledens Invest har en förståelse för hur man driver företag och ett tålamod. Vår uppbyggnad och omställning fick kosta, men nu ligger vi före vår tillväxtplan och har som mål att öka omsättningen till 420 miljoner kronor år 2026.

Viljan att bli bättre
Rapporteringen till ägare tycker han är på en lagom nivå.
– Jag tycker att ägaren ska kräva rapporter. Ett stort värde med rapporten är att vi då tar oss tid att fundera igenom den. För det är genom att mäta som man hittar de små sakerna som går att förbättra. Det tycker jag är roligt, säger Magnus Jonsson, vd för Nokalux.

Läs våra case

Nokalux

Qualisys

Markslöjd