Om Vätterledens Invest

Strävan att göra saker bättre

Vi drivs av glädjen i att göra saker bättre och därmed skapa värde och välmående företag. Idag är Vätterledens Invest AB en koncern med elva dotterbolag. Bredden på verksamheter och branscher är resultatet av just förmågan att se möjligheter och orealiserad potential på ibland oväntade ställen. Vätterledens Invest är en del av Vätterleden Holding.

Stabil och långsiktig värdeutveckling

Vätterledens Invest arbetar utifrån vår syn på sunt företagande, där god lönsamhet går hand i hand med hållbarhet, kontinuerligt förbättringsarbete och långsiktig värdeutveckling. Detta går också att utläsa i våra siffror.

1,92 Mdr

Omsättning SEK

102

EBITDA SEK

11

Bolag

1985

Grundat

1,2

Netdebt/EBITDA

580

Anställda

Självförsörjande på grön el

På Vätterledens Invest ser vi hållbarhet som en förutsättning för företagande. Vi eftersträvar hållbarhet i alla aspekter och som en del av Vätterleden Holding verkar vi utifrån en koncerngemensam hållbarhetsstrategi. Koncernens ambitioner har bland annat resulterat i att vi idag är självförsörjande på grön el från sol och vind.

Kontakta oss

VI är alltid intresserade av bolag med sunda affärsidéer om vi ser goda möjligheter till långsiktig utveckling. Står ni inför att sälja är ni alltid välkomna att diskutera med oss.