2007-10-11

Språkkunskaperna var avgörande

Språkkunskaperna var avgörande när Hanter Ingenjörsteknik AB tog hem en stor order från franska posten, La Poste. Den gäller leverans av robotar till ett värde av 40 miljoner kronor under fem år.

– Utan dina språkkunskaper hade vi inte gått i mål i den här affären, säger företagets vd Per-Erik Gyllbrandt till sin exportsäljare Claes- Göran Palm. Det mesta har skett på franska, allt från förfrågan från vår kund och all kommunikation till dokumentation, såväl teknisk som juridisk. Utbildningen kommer också att ske på franska.
Det här med språkkunskaper blir bara allt viktigare i affärslivet. Att Hanter har fått den stora beställningen förklarar Claes-Göran Palm också med att företaget har en beprövad utrustning, som kunnat anpassas efter fransmännens specifika behov och att Hanter har varit uthålligt. Det har tagit ett och ett halvt år från den första kontakten. Avgörande har också varit att det funnits referenser att visa upp när företaget konkurrerat med en rad andra tillverkare, både franska och företag i andra länder.
Vi har som strategi att bearbeta postverk i olika länder och har tidigare levererat till postverk i Sverige, Norge, Danmark och Österrike, säger Per-Erik Gyllbrandt. Det är egentligen bara de här länderna plus Schweiz som har den här tekniknivån i sin brevhantering. Med den nya franska kunden ökar våra möjligheter att komma in på fler marknader. Det finns en stor potential. Roboten, som ska levereras till alla större postterminaler i Frankrike lyfter fransmännens speciella brevkorgar från transportvagnar upp på transportband. Utrustningen som Hanter levererar har anpassats till den övriga logistikutrustningen. Totalt kan det resultera i leveranser av upp till 40 anläggningar. Det handlar väldigt mycket om ergonomi. Roboten rationaliserar inte bort jobb, men avlastar personalens tunga lyft och sparar ryggar, säger Per-Erik Gyllbrandt. För att klara ett stort serviceåtagande kommer Hanter att samarbeta med en lokal fransk partner.
Hanter Ingenjörsteknik AB, är ett dotterbolag til Vätterledens Invest AB, har ett 50-tal anställda och omsatte förra året 90 miljoner kronor.