2009-02-25

Smålandsvind investerar 100 miljoner i vindkraftverk på Höglandet

I slutet av juni kommer de första vindkraftverken att resas utanför Fredriksdal, på det småländska höglandet. De tre vindkraftverken beräknas vara i full drift i september. Totalt investerar Smålandsvind AB 100 miljoner kronor i projektet.

De tre vindkraftverken placeras i Hallhult (ett verk) och Tapplarp (två verk) och är de första i en satsning i området.
Ägare till verken är Smålandsvind AB, ett helägt dotterbolag till Vätterledens Invest AB. Under drygt ett år har Smålandsvind genomfört vindmätningar, tester och projektering, allt i syfte att kunna bidra till framställningen av miljövänlig energi.
– Förutsättningarna för vindkraftproduktion är mycket goda på det småländska höglandet, förklarar Lars E Boreström, VD för Smålandsvind.
Vindkraftverken tillverkas av danska Vestas och har en navhöjd på 105 meter och en rotordiameter på 90 meter. För att dessa ska kunna uppföras krävs fundament, samt nya, kraftigare vägar, uppdrag som Svevia erhållit.
Beräknad årsproduktion är 5 300 MWh per verk och när de blir resta i juni sätts de i provdrift direkt. I mitten av september planerar Smålandsvind att starta produktionen.
– Höglandet är av riksintresse när det gäller vindkraftverk och vi har ett framtidsprojekt som omfattar 50 verk i Nässjö och Sävsjö kommuner. Men idag saknas inkopplingsmöjligheter för detta och stora investeringar i nät är nödvändiga för att det ska vara genomförbart. Dessutom finns andra intressen som styr. Flyget och Totalförsvaret har exempelvis satt stopp för 30 av våra planerade positioner för vindkraftverk. Men vi har ambitionen och både Nässjö och Sävsjö kommuner har visat stort och aktivt intresse i vindkraft, säger Lars E Boreström.