2007-11-16

Vätterledens Invest förvärvar Smålandsvind

Vätterledens Invest AB har förvärvat samtliga aktier i elkraftproducenten Smålandsvind AB. Smålandsvind har idag ett vindkraftverk i drift utanför Nässjö och tillstånd eller arrendeavtal för fler kraftverk. Avsikten är nu att intensifiera utbyggnaden för Smålands-vind. Under 2008 kommer två 3 Megawatt vindkraftverk installeras och planen är att under de närmsta åren bygga 25 till 40 verk på Småländska Höglandet motsvarande en elkraftproduktion på 200 till 320 GWh.

– Vi fattade för ett år sedan ett strategiskt beslut att satsa långsiktigt på vindkraft-produktion. Vi har egna marker med bra vindförhållanden och bra elanslutnings-möjligheter. Med förvärvet av Smålandsvind får vi nu en plattform att genomföra denna satsning snabbare. Vi kommer också aktivt söka vindarrenden hos andra markägare i området för att få en effektiv och storskalig produktion av miljövänlig el, säger Mikael Jönsson på Vätterledens Invest AB.

’En av de större aktörerna’
– Smålandsvind har nu nått en milstolpe i utvecklingen när första verket är på plats och

det är dags att ta nästa steg. Med Vätterledens Invest som ägare får vi nu resurser att bygga Smålandsvind till en av de större privatägda vindkraftsproducenterna i Sverige. Det känns också tryggt att Vätterledens Invest har en lokal förankring i bygden och gör en långsiktig satsning på vindkraft, säger Pekka Rasimus, VD på Smålandsvind.
De gamla ägarna kommer senare att köpa det första verket och ha ett nära samarbete med Smålandsvind.

Satsar även i Laholm
Vätterledens Invest äger också 7 % i det Laholmsbaserade vindkraftsbolaget Arise Windpower, ett företag som satsar på storskalig vindkraftsproduktion med målsättning att driva cirka 200 stora vindkraftverk i Laholmsområdet med omnejd.