2015-10-30

Euroform förvärvar Memo Industriplast i Söderköping

Euroform har tecknat avtal om köp av Memo Industriplast i Söderköping AB som begärdes i konkurs av de förra ägarna i mitten av april. Verksamheten har drivits vidare av konkursförvaltaren och med detta avtal kommer verksamheten fortsätta bedrivas utan avbrott och på så sätt säkerställs leveranser till bolagets kunder. Produktionsanläggningen i Söderköping är specialiserad och inriktad på precisionsprodukter till ledande svensk exportindustri. Med detta förvärv vill Euroform fortsätta och fördjupa samarbetet med verksamhetens kunder samtidigt som vi från Euroform gruppen kan tillföra lednings-, marknads- och teknikresurser för verksamheten.

 

2015-10-30

Euroform etablerar säljbolag i Drammen, Norge och rekryterar

Jan-Henrik Helén

Euroform har startat ett säljbolag i Drammen, Norge och anställt den mycket erfarna Jan Henrik Helén som Business Development Manager. Fokusområden kommer att vara de medicinska och farmaceutiska industrierna. Jan-Henrik Helén har en imponerande industriell erfarenhet inom läkemedel, shipping, packning samt generell industri där han har arbetat med affärsutveckling, inköp och säljledning.

 

2015-06-30

Vätterledens Fastigheter förvärvar kontors- och produktionsfastighet

Per 30 juni 2015 förvärvades kontors- och produktionsfastigheten Härryda Solsten 1:137. Fastigheten är belägen på Konstruktionsvägen 6 i Mölnlycke Företagspark och har goda kommunikationsmöjligheter vid Riksväg 40. Fastigheten uppfördes 2008 med en lokalyta om 5 544 kvm.

 

2015-05-12

Vätterledens Fastigheter köper av Valad i Sisjön, Göteborg

NAPF Sisjön AB säljer genom Valad fastigheten Kobbegården 6:731 i Sisjön. Fastigheten omfattar ca 4200 kvm kontor. Köpare är Vätterleden Fastigheter. Vätterleden äger sedan tidigare grannfastigheten Kobbegården 6:4. Tillträde ägde rum den 12 maj 2015. Parterna har valt att inte kommunicera någon köpeskilling. A&P Fastighetstransaktioner var säljarens rådgivare i processen.

 

2015-05-07

Salming Sports AB förstärker och omstrukturerar sin organisation i Nordamerika

Salmings dotterbolag i USA – Salming USA Inc tar över verksamheten i Clutch Sports Co. & FloorballPro i syfte att stärka sin position och stå bättre rustade för framtida utmaningar. Salming USA Inc som hittills fokuserat på Salmings Running-satsning i USA får nu säll-skap med varumärkets indoor-verksamhet som till dags dato drivits på distributörsbasis

i både Canada och USA av Clutch Sports Co. & FloorballPro’s grundare Juha Mikkola.

 

2015-03-05
Salming öppnar flag ship store i Stockholm

Idag öppnar Salming sin första flag ship store. Butiken är belägen centralt på Kungsgatan i Stockholm och omfattar 450 kvm butiksyta. I butiken finns alla Salmings produktområden representerade. Givetvis finns även här Salming Runlab, världens förmodligen mest avancerade löpanalysverktyg i butiksmiljö.

 

2015-01-27
Vätterledens Fastigheter AB förvärvar fastighet i Sisjön, Göteborg

Vätterledens Fastigheter har idag förvärvat en kombinerad butiks- och kontorsfastighet

i Göteborg. Fastigheten är på 5000 kvm med en byggrätt om ytterligare 1000 kvm. Som hyresgäster finns bl a Blomsterlandet, Gunnebo, Trademax, John Fredrik m fl.

 

2015-01-09
Hanter tecknar order till Ahlsell

Hanter IT har idag tecknat en order med Ahlsell för en sorteringsanläggning på central-lagret i Hallsberg med en kapacitet på 4500 paket per timme. Hanter är ett av de större företagen i Norden på materialhanteringssystem. Ordern till Ahlsell är viktig då denna visar att Hanter är ledande på lösningar där stora mängder paket skall hanteras på kort tid. Hanter ser stor potential i dessa lösningar, inte minst beroende på den växande e-handeln.

 

2014-10-17
Libro Fashion Works lanserar nytt varumärke för damväskor – Mist

 

2014-09-28
Scandinavian Travel Innovation startar dotterbolag i USA

För att bättre ta tillvara möjligheterna på den amerikanska marknaden har Scandinavian Travel Innovation startat ett dotterbolag i USA. Scandinavian Travel Innovation har sedan flera år tillbaka med framgång deltagit i International Travel Goods Show i Las Vegas. Med detta kan Scandinavian Travel Innovation snabbt och effektivt med eget lager i USA serva hela den amerikanska marknaden.

 

2014-08-10
Salming Sports startar dotterbolag i USA

Salming Sports har idag startat ett dotterbolag i USA för etablera Salming Running på

den amerikanska marknaden. Initialt har bolaget 3 anställda samt sales represantatives

i ett antal delstater.

 

2014-07-14
Vätterleden huvudsponsor i Sverigesimmet

Sverigesimmet är ett ideellt initiativ av Jonas Colting, berömd triathlonlöpare mm.

Han simmar nu 62 mil under 6 veckor från Stadshuset i Stockholm via Göta Kanal till

Lilla Bommen i Göteborg. Under tiden samlar Jonas in pengar till WaterAid, en ideell organisation som hjälper till att skapa rent dricksvatten i tredje världen. Vätterledens Invest skänker också i samband med det en kvarts miljon kronor till WaterAid.

 

2014-06-30
Vätterledens Fastigheter förvärvar unik fastighet för ombyggnation

till bostäder

Vätterledens Fastigheter har idag förvärvat en unik fastighet i Särö, söder om Göteborg. Fastigheten som de senaste 30 åren använts som kontor byggdes från början som residens för grundaren till ett av Sveriges största handelshus, Elof Hansson. Målsättningen är att

nu bygga om och åter använda fastigheten till bostäder. Fastigheten är idag ca 3000 kvm på en tomt som uppgår till 21000 kvm.

 

2014-06-17
Verktygsmekano avyttrat

Verktygsmekano har idag avyttrats till Emikron Group AB. Emikron äger också ARC Tooling Technology och bildar med detta det största plastverktygsbolaget i Norden.

 

2014-06-17

Vätterledens Invest huvudfinansiär i ny kommunikationsbyrå

 

2014-05-21
Salming Sports förvärvar varumärket Salming

Salming Sports har idag träffat en överenskommelse med Börje Salming om att förvärva varumärket Salming. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde kommer att ske i slutet av januari 2015.

 

2014-05-05
Salming Running öppnar flag ship store i Göteborg

Salming Sports har idag öppnat sin första butik, Salming Running Store i Sisjön, Göteborg. Butiken ligger i anslutning av huvudkontoret för Salming och är en specialistbutik för running. I butiken finns, förutom Salmings hela running-sortiment, ett av världens mest avancerade löpanalysverktyg, Salming RunLab, i butiksmiljö.

 

2014-04-10
Euroform bygger ut i Tranås

För att kunna tillgodose behovet för Euroforms kunder inom fordonsindustrin har man idag beslutat att bygga ut en av Euroforms produktionsanläggningar i Tranås. Investering-en omfattar ca 2000 kvm till en kostnad av ca 10 mkr. Därtill kommer produktionsutrust-ning för lika mycket.

 

2014-03-07
Salming Sports satsar på squash

Salming Sports adderar nu ytterligare en sport till portföljen, squash. Ett antal spelare

är kontrakterade och man har nu också blivit en av huvudsponsorerna till PSA-touren, proffsens världscup-tour inom squash.

 

2014-02-25
Salming Sports köper distributör i Tyskland

För att öka närvaron på den tyska marknaden förvärvar Salming Sports sin distributör

i Tyskland. Bolaget har idag 4 anställda samt agenter i ett antal provinser.

 

2013-12-20
Vätterledens Fastighets AB förvärvar fastigheter i Göteborgsregionen

Vätterledens Fastighets AB har idag förvärvat 6 fastigheter bra belägna i olika handels-

och industriområden runt Göteborg. Hyresgästerna är framförallt Besikta och svensk Bil-provning. Fastigheterna har en sammanlagd byggyta på 10000 kvm och markytan uppgår till 74000 kvm.

 

2013-11-15
Aplicator investerar i nytt affärssystem

För att utnyttja alla synergier mellan Aplicator, Barkvall och den nyligen förvärvade Scanrex har man beslutat att investera i ett nytt affärssystem. Man har valt Monitor som

är väldigt väl anpassat för denna typ av verksamhet.

 

2013-11-11
X3m byter namn till Salming Sports

Som ett led att ytterligare förstärka satsningen inom olika idrottsgrenar med varumärket Salming byter nu X3m AB namn till Salming Sports.

 

2013-10-01
Deco Bags sålt

Deco Bags har idag sålts till Venue Retail Group. Med detta kommer Libro Group satsa helt på att befästa sin ställning som den ledande grossisten i norra Europa på väskor med egna och licensierade varumärken.

 

2013-08-20
Ny satsning med Salming Running

Salming Sports gör nu sin största satsning inom en ny idrottsgren, löpning. Under varu-märket Salming lanseras löparskor med unika egenskaper för att främja bättre löparstil så att man förebygger skador men också springer snabbare och effektivare. I utvecklingen har en av världens främsta Triathlon-löpare, Jonas Colting, deltagit. Skor och övrig utrustning förväntas vara ute i handeln i början av mars nästa år.

 

2013-06-15
Elfverson investerar i nytt virkesförråd

Som ett leda att kunna möta den ökade efterfrågan på trähattar till dryckesindustrin in-vesterar Elfverson bl a i ett nytt virkesförråd. Investeringen är i storleksordningen 3 mkr och beräknas vara klar inom kort.

 

2013-06-12
Euroform i samarbete med Vigmed

Euroform har idag inlett ett samarbete med Vigmed, ett företag som utvecklar unika lös-ningar för att undvika stickskador i samband med användandet av kanyler i sjukvården. Bar inom EU sker ca 3 miljoner stickskador inom sjukvården per år. EU har därför infört lagkrav att samtliga kanyler skall utrustas med stickskydd. Euroform investerar i samband med detta ca 10 mkr i ny produktionsutrustning till renrumsverksamheten i Motala.

 

2013-05-10
Nanoxis tar stororder

Nanoxis som ingår i den övriga investeringsverksamheten har tecknat ett avtal med ett världsledande franskt läkemedelsföretag att delta i utvecklingen av nya läkemedel med

sin unika metod att analysera membranproteiner.

 

2013-05-10
LHV byter namn

LHV Butiker har idag bytt namn till Deco Bags AB.

 

2013-04-20

Markslöjd investerar i nytt affärssystem

För att bättre kunna utnyttja samordningsfördelar mellan länder samt ytterligare befästa sin ställning som ledande inom konsumentbelysning i norra Europa har Markslöjd Lighting Group beslutat att investera i ett nytt ERP-system. Investeringen är i storleks-ordningen 5-10 mkr och man har valt Navision från Microsoft som system.

 

2013-03-01
Aplicator förvärvar Scanrex

För att ytterligare bredda sitt erbjudande inom limningssystem till industrin har Aplicator idag förvärvat konkursboet efter Scanrex. Scanrex produkter och kompetens kompletterar Aplicator och Barkvall på ett utmärkt sätt och man blir med detta en ledande aktör i Skandinavien inom detta segment.

 

2013-01-20
Euroform bygger renrum

Som ett led i Euroforms arbete att bli en stor leverantör av plastprodukter till den medicin-tekniska industrin investerar man nu i ett så kallat renrum i Euroforms produktionsenhet

i Motala. Investeringen är i storleksordningen 10-15 mkr. Målet är att nå en omsättning inom medicinteknik i storleksordningen 50 mkr inom en 5-årsperiod.

 

2013-01-01
Libro uppdelat i tre bolag

För att tydliggöra Libros olika verksamheter har styrelsen för Libro idag beslutat att dela upp bolaget i tre olika bolag. Det första steget togs tidigare när Salming Sports bolag-iserades och med den erfarenheten tar man nu sista steget i denna renodling. Gamla Libro kommer framöver vara uppdelat enligt följande:
Scandinavian Travel Innovation AB. STI kommer satsa fullt ut på att bli en ledande aktör för resväskor och andra funktionsväskor. Framför allt satsar man på att vidareutveckla Epic, företagets eget varumärke som på kort tid kommit att bli ledande i Norden för denna typ av väskor.
Libro Fashion Works. Libro Fashion Works satsar fullt ut på modeinriktade väskor med licensierade varumärken såsom Björn Borg och Disney samt med egna varumärken såsom Pick & Pack.
Libro Backbone. Libro Backbone kommer sälja ekonomi- och logistiktjänster till koncernbolag men även andra företag som behöver kvalificerade ekonomitjänster kan komma ifråga.

 

2012-11-07
LHV helägt bolag

Vätterledens Invest har idag förvärvat ytterligare 30 % i LHV Butiker av tidigare VD:n Johan Herslid. LHV Butiker har de senaste 5 åren expanderat från 6 butiker till idag 27 butiker och är idag Nordens näst största fackhandelskedja för väskor.

 

2012-05-09

Ny VD på LHV Butiker

Claes Kårlin, tidigare vice VD på LHV, tar över VD-posten efter Johan Herslid. From 9 maj 2012 har LHV Butiker fått ny VD. Det är tidigare vice VD:n Claes Kårlin som efterträder Johan Herslid som varit VD sedan LHV Butiker bildades. Claes har jobbat på LHV sedan LHV förvärvade Kårlins för två år sedan där han var VD och huvudägare. Johan Herslid, som äger 30 % i LHV, kommer koncentrera sig på sina egna sex butiker i Skåne-regionen. Han kommer också sitta med i styrelsen för LHV.
LHV Butiker har för närvarande 27 väskbutiker i Sverige och beräknas omsätta 120 mkr under 2012. Vätterledens ägarandel är 70 %. I samband med VD-bytet flyttar också huvudkontoret för LHV till Göteborg.

 

2012-03-21

Vätterledens Invest självförsörjande på grön el

Sedan hösten 2009 har Vätterledens Invest varit vindkraftsproducent i sitt helägda bolag Smålandsvind. Produktionen uppgår till drygt 17 000 MWh per år vilket motsvarar hela koncernens elförbrukning.- Många företag strävar idag efter att enbart använda sig av grön el. Vi är stolta över att kunna vara föregångare i denna utveckling och dessutom producera den gröna elen själva, konstaterar Mikael Jönsson, koncernchef på Vätterledens Invest.

Smålandsvind äger idag tre vindkraftverk på Småländska höglandet. Målsättningen är att bygga ytterligare ca tio verk de närmaste tre åren. Smålandsvind ingår i affärsområdet Vindkraft och Skog.

 

2012-02-21

Fortsatt framgång för Hanter i Ryssland

Hanter Ingenjörsteknik AB har utvecklat ett nytt rörpostkoncept ”plug-and-use” för mindre butiker med en till fem kassadiskar. Rörpostsystemet är avsett för medelstora butiker på exportmarknader med krav på enkla, robusta system med hög tillgänglighet.

Genom Hanters ryska distributör Aeropost har ett avtal tecknats med Sportmaster som är Ryssland största butikskedja inom segmentet sport och fritid.
Under 2011 levererades det nya rörpostsystemet till femton Sportmasterbutiker och under våren 2012 kommer ytterligare tjugo butiker att utrustas med rörpostsystem från Hanter.

 

2012-01-31

Gia-affären med Atlas Copco slutförd

Vätterledens Invest AB har idag slutfört försäljningen av Gia Industri AB till Atlas Copco. Affären innebär att Atlas Copco från och med 1 februari är 100 % ägare till Gia. Vätterleden kommer dock behålla dotterbolaget Gia Premix som tillverkar och säljer nödduschar samt verksamheten som rör truckar till stålverk.

 

2011-12-16

GIA Industri sålt till Atlas Copco

Vätterledens Invest har idag tecknat överenskommelse om försäljning av Grängesbergs-företaget GIA Industri AB. Köpare är Atlas Copco. Utrustning till gruv- och tunnelindustrin är GIA:s huvudverksamhet och försäljningsutvecklingen har varit mycket stark. När Vätterledens Invest kom in som ägare 1994 hade företaget en omsättning på 55 Mkr. I dag, 17 år senare, uppgår den årliga försäljningen till 250 Mkr och exportandelen är 90 procent. GIA:s produkter finns i alla världsdelar.
Atlas Copco, som GIA haft ett långvarigt samarbete med, har följt GIA:s utveckling och sett den kompetens företaget har. GIA har inom ett antal produktområden unika produkter som på ett utmärkt sätt kompletterar de produkter Atlas Copco själva säljer.
– Sedan något år tillbaka har vi uppvaktats av ett flertal aktörer. Med den marknadsposition Atlas Copco har i världen är vår bedömning att Atlas Copco är den absolut bäste framtida ägaren för GIA, säger Mikael Jönsson, koncernchef för Vätterledens Invest.
GIA:s verksamhet kommer att ligga kvar i Grängesberg och ingen personal berörs av affären. Atlas Copco är ägare till företaget från och med februari månad 2012.

 

2011-12-01

VD på Nokalux blir Styrelseordförande

Leif Hallèn, sedan ett år tillbaka VD på Nokalux, har i samband med att han blivit VD på Hager Electro AB tagit över ordförandeskapet i Nokalux. Som tf VD har utsetts Magnus Jonsson, fram till idag försäljningschef.
– Leif har under sin korta tid på Nokalux lyft bolaget till en ny nivå och det är med glädje

vi nu utnämner honom till styrelseordförande så att vi även fortsättningsvis kan dra nytta av hans erfarenhet och kompetens, säger Mikael Jönsson, VD och koncernchef på Vätterledens Invest.
– Jag har haft en fantastisk tid som VD på Nokalux och det är med stor vånda jag tagit beslutet att fortsätta min karriär på Hager, ett av de finaste företagen inom elkomponenter i Europa. Jag är därför väldigt glad och hedrad att jag nu har möjlighet att få fortsätta vara en del i utvecklingen av Nokalux, säger Leif Hallèn.

 

2011-12-01

Framgångar för Elfverson i Cognac

I år blir det all-time high för försäljningen av trähattar till Cognac, Frankrike. Marknaden i Cognac skiljer sig stort från den i Skottland. I Cognac lanserar sprittillverkarna nya flaskor på löpande band och design är väldigt viktigt. För Elfverson ställer detta stora krav då volymerna ofta är små, men produkterna komplicerade. Omsättningsökningen gör att Frankrike nu är en av Elfversons absolut viktigaste marknader.

 

2011-11-30

Exportleveranser av inredningssystem

Exportleveranser av inredningssystem till en av Europas ledande lastbilstillverkares nya hytt startar från Euroforms enhet i Tranås.

 

2011-11-30

Volymökning för Elfverson & Co

I år kommer Elfverson för första gången att ha producerat 34 miljoner detaljer på ett år. Från att tillverka leksaker till Brio och skaft till metallfabriken i Sheffield har trähattarna tagit över på Elfverson & Co. Volymökningarna beror till stor del på den ökade efterfrågan av lyxiga spritmärken i Kina, Ryssland och Indien. Bland märken som ökat mest finns Chivas Regal 18. Y.O, Glenlivet 18 Y.O., Aberlour A’bunadh samt Hendrick’s Gin.

 

2011-11-28

Kopparbergs Bryggeri skördar nya framgångar

Kopparbergs Bryggeri släppte idag sin delårsrapport för kvartal 3. Den visar att man går mot ytterligare ett rekordår med såväl kraftigt stigande volym som resultat.

 

2011-11-15

Libro Gruppen har introducerat Björn Borg Luggage med stor framgång

Björn Borgs resväskor lever verkligen upp till varumärkets fokus på sport, kärlek och komfort och passar väl in i vårt sortiment. Libro Gruppen har dessutom utökat distributionsnätet för Björn Borg med Italien, Japan, Ryssland, Spanien och Österrike

till totalt 13 länder.

 

2011-11-11

Vätterledens Fastigheter AB förvärvar fastighet i Mölnlycke

Vätterledens Fastigheter AB har idag förvärvat fastighet på Metallvägen 5 i Mölnlycke. Fastigheten om 3 200 kvm består huvudsakligen av kontor och är attraktivt belägen utmed motorvägen 10 min från Göteborgs centrum och 5 min från Landvetter flygplats.

 

2011-11-01

Vätterledens Fastigheter förvärvar unik fastighet i Tanum

Vätterledens Fastigheter AB har idag från Sjöfartsverket förvärvat en unik fastighet på Västbacken i Tanums Kommun.
Fastigheten är ca 20 000 kvm varav hälften är land och hälften är vatten. Fastigheten bjuder med sitt läge i direkt anslutning till den så kallade sjö-6:an på stora möjligheter att bygga en marina. Planeringen skall påbörjas under våren och målsättningen är att bygga

en marina som tar hänsyn till natur, kringboende och sjöfarten.

 

2011-10-01

Garanterat utan läckor

Verktygsmekano har investerat i en helt ny testutrustning som kontrollerar att alla verktyg som lämnar fabriken är helt läckfria. ”Vi är nog rätt unika med att ha en så pass sofistik-erad utrustning som denna”, kommenterar vd Niclas Estlander. Den nya utrustningen togs i bruk under september.

 

2011-10-01

Stålblått bevis för kvalitet

Nu blir alla verktyg från Verktygsmekano återigen stålblå. Det här är en gammal tradition som återupptas. Syftet är att det ska synas var verktygen kommer från – och att de har riktigt bra kvalitet.

 

2011-09-07

Framtidens vagn heter Hobby Premium

I samband med Skandinaviens största branschmässa, Elmia Husvagn Husbil, var det Sverige-premiär för Hobby Premium. Den nya modellserien har ett formspråk som bygger på rena linjer och andas exklusivitet.
– Vi räknar med att detta kommer att bli en storsäljare. Intresset är redan innan visningen mycket stort, säger Hobbys VD Mats Svensson.

 

2011-08-05

Hobby – etta på Svensktoppen!

Hobby, världens ledandande husvagnstillverkare, är åter marknadsledande i Sverige. Fram till och med juli registrerades 869 nya Hobby-husvagnar i Sverige. Hobby har därmed en marknadsandel pä 26,75% en ökning med 4,49% jämfört med samma period 2010.

 

2011-07-04
Hanter får order till Karolinska

Hanter har tecknat avtal med Nya Karolinska att utrusta sjukhuset med rörpost. Order-värdet är i storleksordningen 25 mkr. Hanter är ledande i Norden på rörpost och den används för att transportera medicin och prover på sjukhus men också som ett säkert kontanthanteringssystem i handeln.

 

2011-07-01

Vätterledens Fastigheter AB förvärvar markområde i södra Göteborg

Vätterledens Fastigheter AB har idag förvärvat 80 % av ett markområde i stadsdelen

Hovås i södra Göteborg. Markområdet är unikt med sitt läge mellan golfbanan och havet och bjuder på stora framtida möjligheter att delta i en framtida utveckling av stadsdelen. Markområdet är på sammanlagt 62 000 kvm.

 

2011-07-01

Euroform utses till strategisk leverantör

Euroform utses till strategisk leverantör av motornära polymera system till en av världens ledande producenter av kommersiella fordon.

 

2011-07-01

Mediaspjuth skriver avtal med Skogstyrelsen

PR- och reklambyrån Mediaspjuth har vunnit en upphandling gällande textproduktion

för Skogsstyrelsen. Uppdraget innebär att Mediaspjuth ska fungera som redaktör för informationsmaterial som Skogsstyrelsen tar fram.

 

2011-06-01

Aplicator förvärvar Barkvalls

Aplicator System AB har idag förvärvat limutrustningsspecialisten Barkvall Engineering AB. Barkvall som ligger i Sollentuna omsätter 12 Mkr och är ledande i Sverige på lim-utrustningar i industriell miljö. Verksamheten ska även fortsättningsvis bedrivas som ett självständigt bolag och synergier kommer finnas på både inköps- och försäljningssidan.

 

2011-05-01

Förstärkt kompetens i Motala

Verktygsmekano förstärker sin organisation och har anställt Julia Liang som inköpare. Julia Liang är född och uppvuxen i Kina och har dessutom närmare 15 års erfarenhet från verktygsbranschen, vilket gör henne till en stor tillgång för företaget.

 

2011-03-01

Euroform utses till strategisk leverantör

Euroform utses till strategisk leverantör av inredningssystem till en av världens ledande producenter av kommersiella fordon.

 

2011-03-01

Solstickans jubileumsask skapad av Mediaspjuth

I år fyller Solstickan 75 år. Inför jubileumsåret fick Mediaspjuth uppdraget att göra den grafiska formen på jubileumsasken.

Läs mer

 

2011-02-08

Nokalux levererar till nya nationalarenan

Nokalux har fått förtroende att levererar inomhusbelysningen till Swedbank Arena i Stockholm. Nokalux kommer att belysa alla utrymmen inomhus samt allmänna delar utomhus. Totalt är det ca 10 000 st Nokalux-armaturer som elentreprenören Prenad kommer att montera i byggnaden. Nokalux har fått förtroende att levererar inomhus-belysningen till Swedbank Arena i Stockholm.

 

2011-01-01

GIA:s nödduschar bryts ut och bildar GIA Premix AB

GIA:s verksamhet som omfattar nödduschar och ögonduschar bryts från årsskiftet ut ur verksamheten och bildar GIA Premix AB. GIA har under 19 års tid utvecklat system inom nödduschar och för att ytterligare förstärka samt fokusera på området har beslut tagits att bolagisera verksamheten. GIA Premix AB kommer initialt omsätta ca 10 Mkr. Tillverkning sker i Grängesberg och försäljningskontor finns i Nacka.

 

2011-01-01

Ny VD på Nokalux

Leif Hallèn har idag tillträtt befattningen som VD på Nokalux. Leif kommer närmast från Solar där han jobbat på ledande befattningar under ett antal år.

 

2010-12-01

Vätterleden bildar fastighetsbolag

Vätterledens Invest har skapat ett femte verksamhetsområde och bildat Vätterledens Fastigheter AB. Initialt består fastighetsbolaget av 85 000 kvm byggyta. Den dominer-

ande delen är kontor, industri samt logistikfastigheter men även bostadsfastigheter. Målsättningen är att genom förvärv och förädling fördubbla fastighetsbeståndet på en femårsperiod.

 

2010-02-25

Vindkraftverken i full produktion

Sedan mitten av september 2009 är de tre vindkraftverken utanför Nässjö i full produk-tion. Sedan mitten av september 2009 är de tre vindkraftverken i Hallhult och Tapplarp utanför Fredriksdal i full produktion. Vi kan konstatera att hösten 2009 i stort följde de teoretiska beräkningarna för produktionen medan perioden december till februari har

varit sämre än beräknat. Driftsförhållandena under hösten 2009 var gynnsamma med

bra vindar. Perioden från december fram tills idag har däremot präglats av svaga vindar, stark kyla och vid ett flertal tillfällen isbildning på vingarna som har orsakat driftstörn-ingar. Lägre produktion har till viss del kompenserats av ett högt elpris. Tillstånds-processen för ytterligare fyra verk i omådet pågår och ett första samråd har hållits med Länsstyrelsen. Smålandsvind har för avsikt att lämna in en komplett tillståndsansökan under april 2010.

 

2009-12-28

Vätterledens Invest AB investerar i Belysningsdesign

Vätterledens affärsområde Riskkapitalinvesteringar har idag investerat i e-handels-företaget Belysningsdesign AB. Ägandet uppgår efter investeringen till 51%. Belysnings-design är en pionjär inom e-handel för belysning och har utvecklat en affärsmodell som kombinerar effektiv logistik med sökmotoroptimering och hög servicegrad. Investeringen ska också ses som en plattform för en expansion såväl geografiskt som inom andra produktområden.

 

2009-10-14

Euroform miljonsatsar och ökar produktionen

Plasttillverkaren Euroform, med anläggningar i Tranås och Motala, har förvärvat delar

av konkursboet efter Gnosjöplast. Förvärvet innebär att Euroform omgående förstärker

sin orderstock. I en förlängning kan det till och med bli aktuellt med att rekrytera fler medarbetare.

Läs mer

 

2009-09-01

LHV Butiker AB (Lundbergs) fortsätter att växa

Libro Gruppen och Johan Herslid har idag genom LHV Butiker AB (Lundbergs) förvärvat samtliga aktier i Kårlins Väskor AB (Kårlins). Förvärvet innebär att vi förenar två fram-gångsrika kedjor med likvärdig kultur som verkar i två olika regioner och det kommer att skapa positiva synergieffekter inom ett flertal områden. Lundbergs/Kårlinskedjan består efter förvärvet av 30 butiker och beräknas omsätta c:a 120 Mkr.

Butikerna i Kårlins kommer att bedrivas under sitt nuvarande namn, men bolaget kommer inom kort att fusioneras med Lundbergs, vilket innebär att verksamheten övergår i LHV Butiker AB. Claes Kårlin kommer att arbeta som Vice VD i Lundbergs med ansvar för etableringar och personal. Katarina Kårlin-Karlsson och Johan Kårlin kommer också att arbeta kvar inom koncernen. Det centrallager som Kårlins väskor bedrivit i Kungsbacka kommer under hösten att avvecklas. I övrigt kommer förvärvet inte att medföra några personalförändringar.
Genom detta förvärv stärker Lundbergskoncernen sin position som en av de ledande kedjorna inom väskfackhandeln i Sverige. LHV Butiker AB ingår i Libro Gruppen som är ett helägt dotterbolag till Vätterledens Invest AB.

 

2009-08-11

Nu startar provdriften

Efter en väl genomförd resning av de tre verken börjar nu 200 timmars provdrift. De tre vindkraftverken i Hallhult och Tapplarp har nu rests och vingarna är på plats. Tidsplanen med arbetet har fungerat väl och vädrets makter har inte ställt till några problem. Under juli månad har elarbeten fortsatt i verken och samtliga är nu strömsatta och uppkopplade till E.ONs nät.
Fibernätet som kommer att kommunicera driftdata är nu också uppkopplat till Smålands-vinds driftcentral på Ekesjö gård. Under 200 timmar kommer personal från leverantören Vestas att provköra verken och säkerställa en problemfri drift. Slutligt övertagande och produktionsstart beräknas ske den 25 september.

 

2009-06-24

Vindkraftverken på plats

Tisdagen den 23 juni påbörjades installationen av Smålandsvinds vindkraftverk på småländska Höglandet.

Läs mer

 

2009-06-15

MediaSpjuth ska sälja Vätternrundan

Jönköpingsföretaget MediaSpjuth har fått uppdraget att marknadsföra världens största cykelmotionslopp, Vätternrundan.

Läs mer

 

2009-06-01

Epic lanserar ny hemsida

En ny hemsida för Epic har i dagarna lanserats. Det innebär att för första gången visas resväskorna upp för hela världen. Dessutom är det nu möjligt att handla direkt via webben. Väskorna utmärks av cool design och hög kvalitet och säljs framför allt i Skandinavien.

– Syftet med lanseringen är framför allt att visa upp varumärket och produkterna på ett

bra sätt, men även att kunna nå kunder som ligger utanför Norden, kommenterar James Krueger som är produktansvarig för Epic.
Varumärket Epic ägs av Libro Group AB som ingår i Vätterledens Invest AB.

 

2009-04-24

Ny koncernchef på VIAB

Mikael Jönsson har tillträtt tjänsten som koncernchef på Vätterledens Invest AB.

Mikael Jönsson, tidigare affärsområdeschef, efterträder Lars-Eric Boreström, som finns kvar inom koncernledningen.

 

2009-02-25

Smålandsvind investerar 100 miljoner i vindkraftverk på Höglandet

I slutet av juni kommer de första vindkraftverken att resas utanför Fredriksdal, på det småländska höglandet. De tre vindkraftverken beräknas vara i full drift i september. Totalt investerar Smålandsvind AB 100 miljoner kronor i projektet.

Läs mer

 

2009-01-12

Vätterledens Invest AB avyttrar Brandon Company till Puma

Ägarna till Brandon Company AB har träffat en överenskommelse med Puma om att sälja företaget. Vätterledens Invest AB:s ägarandel i Brandon har uppgått till 72 %. Tillträde kommer att ske snarast efter konkurrensmyndigheters godkännande.

Brandon är en internationellt ledande aktör inom utlicensierad merchandising för internationella storföretag. Bland kunderna kan nämnas Ericsson, Volvo Cars, SAAB,

Opel, If, Skanska, Honda, Kraft Foods, Volvo Ocean Race, Ericsson Racing team etc. Brandon som funnits i 8 år omsatte 400 mkr under 2008.
Puma är ett av de ledande varumärkena inom sportlifestyle i världen. Man har haft en enorm utveckling de senaste åren och omsätter idag 25 miljarder kronor. Puma vill nu stärka sig inom de områden Brandon verkar och har därför valt att förvärva bolaget som

en strategisk inbrytning i segmentet. Puma och Brandon har sedan tidigare ett samarbete med en kollektion för Volvo Ocean Race.
– Vi har varit ägare i Brandon under 3 års tid. Under dessa tre år har Brandon vuxit kraftigt och genomgått stora förändringar. Vi känner oss hedrade att då bli uppvaktade av ett sådant företag som Puma, ett företag som kanske står för den största framgångssagan inom sportlifestyle på senare år. Det är med glädje vi nu lämnar över stafettpinnen till Puma som både kan bidra till och få stora framgångar med Brandon, säger Mikael Jönsson på Vätterledens Invest.

 

2008-06-19

Gia Industri förvärvar delar av Norbergs Maskin

Gia Industri AB förvärvar delar av Norbergs Maskin och stärker därmed sin position när det gäller transporter inom stål- och smältverksindustrin.

Läs mer

 

2008-06-12

Besök ett vindkraftverk och upptäck vindens obegränsade kraft

Allmänheten hälsas välkommen att besöka vindkraftverket i Hallhult, Fredriksdal, Nässjö mellan kl 11.00 och 14.00 den 14 juni. Medvind Vindkraft AB visar sitt vindkraftverk och berättar om ekonomin och tekniken. Detta vindkraftverk i Hallhult är det första på Höglandet och kan ses som ett pilotprojekt.
Vätterledens Invest AB, med dotterbolaget Smålandsvind AB, kommer att närvara vid arrangemanget i Hallhult. Smålandsvind har tagit en aktiv roll för att producera miljövänlig el i Nässjö och Sävsjö.
Redan nu har Smålandsvind tecknat ett antal nyttjanderättsavtal med lokala markägare

för att undersöka om det finns förutsättningar för vindkraft i området. Matematiska beräkningar gjorda av Uppsala Universitet visar att så är fallet. Med hjälp av sodaranläggningar eller mätmaster undersöks nu detta. Dessa mätutrustningar mäter vindstyrkan och vindkvaliteten på olika höjd. I dagsläget pågår vindmätningar på 3 olika platser. Vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 m/s. Beräkningar visar att det blåser tillräckligt 80 % av tiden.
Målet är att bygga ett antal mindre parker av verk med en total effekt på 120 MW som ger en energiproduktion av 300 GWh. Det motsvarar konsumtionen hos 15 000 eluppvärmda villor.
För varje producerad GWh minskas koldioxidutsläppet med ca 850 ton. Det skulle inne-bära att efter Smålandsvinds planerade utbyggnad minskas utsläppen med 255 000 ton.

 

2008-05-14

LampGustaf lyfter från Bollebygd

LampGustaf Inredning AB flyttar till Viareds industriområde utanför Borås LampGustaf Inredning AB flyttar från Bollebygd till en fastighet i Viareds industriområde utanför Borås med ett bra skyltläge för det starka varumärket ut mot R40. På Företagsgatan 24 kommer LampGustaf att ha försäljningskontor och showroom. All logistik kommer i fortsättningen att ske från MLG-koncernens centrallager i Kinna.

 

2008-04-02

Ny VD för AB Euroform

Jonas Palm har utnämnts till VD för AB Euroform. Håkan Jimstad har efter en kort men händelserik och mycket positiv tid på Euroform beslutat sig för att anta nya utmaningar och kommer successivt under våren att lämna sin befattning som VD för AB Euroform.
Till efterträdare har styrelsen utsett Jonas Palm. Jonas arbetar idag som inköpschef på Euroform och har som medlem i ledningsgruppen varit delaktig och drivande i företagets strategiska utveckling. Jonas tillträder sin befattning den 1 maj, 2008. Håkan kommer under en övergångsperiod att vara aktiv med att stödja Jonas.
För att kunna dra nytta av Håkans erfarenhet och kompetens kommer Håkan även i fortsättningen att verka för en positiv utveckling av Euroform genom att vara medlem i Euroforms styrelse.
Övriga personer i Euroforms ledning i Motala och Tranås kvarstår på sina befattningar och kommer att leda respektive funktion och affärsområde enligt den strategi som tidigare har fastslagits av Euroforms styrelse.

 

2008-03-27

MediaSpjuth växer med förvärv av stockholmsbyrå

MediaSpjuth, som utvecklats till en av regionens starkaste PR- och kommunikationsbyråer, fortsätter att växa genom att förvärva stockholmsbyrån Trigon.

Läs mer

 

2008-01-08

Markslöjd Lighting Group förvärvar och växer med kristallkronor

Belysningskoncernen Markslöjd Lighting Group (MLG) fortsätter sin expansion och ska

nu växa inom produktgruppen kristallkronor. I dag har ett avtal tecknats om förvärv av verksamheten i Ringus AB, som är en av de ledande aktörerna inom kristallkronor.

Läs mer

 

2007-11-16

Vätterledens Invest förvärvar Smålandsvind

Vätterledens Invest AB har förvärvat samtliga aktier i elkraftproducenten Smålandsvind AB. Smålandsvind har idag ett vindkraftverk i drift utanför Nässjö och tillstånd eller arrendeavtal för fler kraftverk. Avsikten är nu att intensifiera utbyggnaden för Smålands-vind. Under 2008 kommer två 3 Megawatt vindkraftverk installeras och planen är att under de närmsta åren bygga 25 till 40 verk på Småländska Höglandet motsvarande en elkraftproduktion på 200 till 320 GWh.

Läs mer

 

2007-10-12

Vätterledens Invest AB ökar i Netonnet

Vätterledens Invest har den 11 oktober 2007 ökat sitt ägande i Netonnet AB till 608 000 aktier motsvarande 10,1% av röster och kapital.

– Vi har under ett antal år följt utvecklingen i Netonnet. Efter att bolaget omstrukturerat och koncentrerat sin verksamhet till Norden, utvecklat sitt lagershop-koncept samt utökat sitt tjänsteutbud med försäkring och finansiering tror vi att man nu står inför ett lyft både resultat- och omsättningsmässigt de närmsta åren. Med sin affärsmodell har man bland de lägsta kostnaderna i branschen för sin distribution och försäljning varför bolaget kommer att öka sin marknadsandel på en ökande men konkurrensutsatt marknad, säger Mikael Jönsson, Vätterledens Invest AB.
I samband med ökningen kommer aktieinnehavet i Netonnet AB att övergå till Vätterledens Invests portfölj för långsiktiga innehav.

 

2007-10-11

GIA första företaget med kinesisk hemsida

Det går fortsatt bra för GIA i Grängesberg och som första företag i Västerbergslagen har man startat en egen hemsida på kinesiska. Det går så bra att man i år utökar personal-styrkan med tio personer.

Läs mer

 

2007-10-11

Språkkunskaperna var avgörande

Språkkunskaperna var avgörande när Hanter Ingenjörsteknik AB tog hem en stor order från franska posten, La Poste. Den gäller leverans av robotar till ett värde av 40 miljoner kronor under fem år.

Läs mer

 

2007-09-14

Hobby är ny etta på Svensktoppen – Nu ska vi vässa oss ytterligare!

Ny Sverige-etta på husvagnstoppen är Hobby! Efter det historiska tronskiftet i somras har Hobby befäst sin ledarposition.

Läs mer

 

2007-07-06

Vätterledens Invest köper LampGustaf Inredning AB

Vätterledens Invest förvärvar LampGustaf Inredning AB av Fagerhult. Uppgörelsen mellan köpare och säljare innebär att Vätterledens Invest blir ny ägare av LampGustaf Inredning AB från och med 6 augusti.

Läs mer

 

2007-07-06

Trendbrott i husvagnsbranschen: Hobby ny Sverige-etta

Hobby är ny Sverige-etta på husvagn som etta på den svenska husvagnmarknaden ser

Kabe ut att få abdikera. Sverige-etta just nu är tyska Hobby som är det fabrikat som sålt mest efter årets första sex månader.

Läs mer

 

2007-05-11

Håkan Jimstad blir ny VD på AB Euroform

AB Euroform, med 240 anställda i Tranås och Motala, får ny verkställande direktör i sommar. Håkan Jimstad blir ny VD för företaget och tillträder sin tjänst 2 juli.

– Vi är övertygade om att Håkan Jimstad är precis rätt person att leda den fortsatta utvecklingen av företaget. Håkan har erfarenhet som företagsledare och han har dessutom god branschkunskap, säger Lars-E Boreström, koncernchef för Vätterledens Invest där Euroform ingår. Håkan Jimstad är 39 år och är i dag VD för Cerbo Primary Packaging, ingående i Nolato-koncernen. AB Euroform ingår i Vätterledens Invest AB. Vi är för närvarande 240 anställda och vår verksamhet omfattar formsprutning, efterbearbetning och montering av plastkomponenter. Vi levererar produkter till kunder inom främst fordons-, vitvaru- och utomhusindustrin. Vår maskinpark är modern och tekniknivån är hög. Vi arbetar enligt ISO/TS 16949, ISO 9000 och 14000 som är marknadens krav.

 

2007-05-07

Markslöjd Nokalux AB tar fighten med de stora

Markslöjd Nokalux AB tar nu upp kampen på allvar med de stora belysningsaktörerna. Sedan sammanslagningen av Nokalux och Markslöjd Premium Light för ett år sedan har nya förutsättningar skapats med ett totalt nytt produktutbud.

Läs mer

 

2007-03-30

MediaSpjuth drabbat av schlagerfeber

När Melodifestivalen drog in som en stormvind i Jönköping fanns MediaSpjuth på plats. Inte på scen, men väl med i det viktiga PR-arbetet runt omkring hela arrangemanget. Projektledning var bland annat en av MediaSpjuths uppgifter.

Melodifestivalen är så mycket mer än bara knappt två timmars direktsänding i tv. Det är också en möjlighet för värdstaden att marknadsföra sig.
MediaSpjuth var med och arbetade fram strategier för att på bästa sätt presentera Jönköping för bland annat de deltagande artisterna, skivbranschen med flera. Men kanske framförallt för den stora grupp av tillresta journalister.

Läs mer

 

2006-12-22

Huskvarnabo ny vd för Markslöjd AB

Den 1 januari 2007 tillträder Huskvarnabon Anders Hultman tjänsten som ny vd för Markslöjd AB. Han ska då leda ett av belysningsbranschens mest expansiva företag. Markslöjds planer är att växa kraftigt de närmaste åren, inte minst internationellt.

Läs mer

 

2006-09-01

Vätterledens Invest AB förvärvar Libro Invest AB

Vätterledens Invest AB fortsätter att expandera. I dag blev det klart att bolaget förvärvar Libro Invest AB. Från och med den 1 september är Vätterleden Invest AB ny ägare till Libro Invest AB.

Läs mer