2008-03-27

MediaSpjuth växer med förvärv av stockholmsbyrå

MediaSpjuth, som utvecklats till en av regionens starkaste PR- och kommunikationsbyråer, fortsätter att växa genom att förvärva stockholmsbyrån Trigon.

– Trigon är en mer klassisk reklambyrå och våra båda verksamheter kompletterar varandra väl. För våra kunder är det givetvis ett mervärde att vi tillförs nya kompetenser och att vi också breddar oss geografiskt, säger MediaSpjuths VD Bengt Spjuth.
MediaSpjuth har efter dagens förvärv av Trigon Reklambyrå 22 anställda och kommer att omsätta cirka 22 miljoner kronor. I branschen blir MediaSpjuth nu en av de största byråerna i regionen.
– Den här branschen, som de flesta andra, har en tendens att jobba med allt kortare ledtider. Ska man vara en intressant spelare är det en fördel att vara relativt stor och det är vi nu. Det är också viktigt för våra kunder att de från en och samma leverantör kan få ”hela paket” av kommunikations -lösningar. Nu tillförs vi spetskompetens inom bland annat katalogproduktion och action marketing, menar Bengt Spjuth.
MediaSpjuth har idag kontor i Jönköping, Växjö och Stockholm. Är tankarna att ni ska etablera kontor på fler orter?
– Det kan mycket väl bli kontor i Göteborg i framtiden. Vi har redan kunder där idag och diskuterar just nu ett större uppdrag i Göteborg som kräver lokal närvaro. Samtidigt ser vi att vår hemmamarknad, Jönköpings-regionen, växer kraftigt, varför vi söker mer personal även här.
MediaSpjuth AB är ett helägt dotterbolag till Vätterledens Invest AB.