2006-12-22

Huskvarnabo ny vd för Markslöjd AB

Den 1 januari 2007 tillträder Huskvarnabon Anders Hultman tjänsten som ny vd för Markslöjd AB. Han ska då leda ett av belysningsbranschens mest expansiva företag. Markslöjds planer är att växa kraftigt de närmaste åren, inte minst internationellt.

– Vi har våra viktigaste marknader i Europa och det är i de länderna vi har fokus på tillväxt, säger Anders Hultman.

Anders Hultman kommer närmast från vd-posten på snickarbänkstillverkaren Sjöbergs

i Stockaryd. Erfarenhet av att göra affärer och att jobba internationellt är stor. Däremot

är det en hel ny bransch som väntar för Hultman.

– Det har både för- och nackdelar. Fördelen är att man ser på allt med öppna ögon. När

det gäller ren fackkunskap får man lita på sina medarbetare.

Markslöjd har sedan starten för drygt 40 år sedan utvecklats till ett av Nordens ledande hembelysningsföretag. Inom segmentet elektrisk julbelysning är man en av marknads-ledarna i Europa.

Huvudkontoret är beläget i Kinna, Västergötland, och omsättningen för 2006 beräknas

till cirka 350 miljoner kronor.

– Markslöjds vision är att växa ytterligare. Just nu bygger vi ett nytt lager i Kinna, samtidigt expanderar vi vårt lager i Polen som försörjer Europamarknaden. Dessutom planerar vi att uppföra en egen anläggning i Kina som ska inrymma bland annat inköp

och administration, berättar Anders Hultman.

I samband med att Anders Hultman tillträder som vd för Markslöjd AB blir nuvarande vd Kenny Carlsson koncernchef för Markslöjd Lighting Group som är ett helägt bolag inom Vätterledens Invest AB.

Anders Hultman, ny vd för Markslöjd AB.